Hezkuntza proiektua

Proposamen ireki, humanizatzaile eta integrala, ikasleak bizitza osoan zeharreko ikasketarako prestatzen dituena.

Gure gizartean elkarrekin dabiltza hainbat esanahi dira pertsonen hazkunde integralerako hezkuntza prozesuei buruz, oinarrizko konpetentzien ikaskuntzari eta jarduerari buruz, eta Kristau Eskolako erreferentzia eta ezaugarri komunak partekatzen ditugu gure hezkuntza proiektuaren barruan.

Gure proposamena Kristau Humanismoan errotuta dago, izan ere:

 • Pertsona bakoitzaren berezko duintasuna defendatzen du.
 • Bizitzeko balio eta jarrera zehatz batzuen esperientziak eskaintzen ditu.
 • Transzendentziara irekitako bizitzaren eta ekintzaren zentzua barneratzen laguntzen du.
 • Kontzientzia indibidual eta kolektiboaren garapena sustatzen du.

Kristau Eskola osatzen duten ikastetxeen hezkuntza komunitateak konprometituta daude erantzun originalak eta pertsonalizatuak eskaintzeko ikasketen erronkari, dibertsitatearen eta laguntasun sistematikoaren erronkei, eta ikasleen garapen konpetentzialik handiena bilatzen dute, elkarbizitza, ikaskuntza eta balioen inguruko esperientziak lantzen dituen giro batean. Xede horrekin:

 • Ikastetxearen antolamendu eta kudeaketa arduradunen lidergo profesionala, hezitzailea eta pastorala sustatzen dugu.
 • Irakaskuntza/ikaskuntza prozesuak bultzatzen ditugu.
 • Kalitatezko kudeaketa sistemak aplikatzen ditugu, gure eskaintza hezitzailea berritzeko eta etengabe hobetzeko irekiak.
 • Etengabeko prestakuntza bultzatzen dugu, eraldaketaren eta hezkuntzaren hobekuntzaren eragileak diren heinean.

Eredu pedagogikoa

Kristau Eskolaren eredu pedagogikoa proposamen gero eta pertsonalizatuagoa da.

Ikasle bakoitzaren adimenak eta ahalmenak pizten dituen eredua da, inplikazioa eta esfortzua bultzatuz eta irakaskuntza ikasle bakoitzaren erritmora eta ikasteko estilora egokituz, ikerketa eta galdera garatzen dituen metodologia batetik. Halaber, ikaslearen beharretara egokitzeaz gain, bere interesetara ere egokitzen da.

Bizitza osoan ikasten jarraitzeko behar dituzten konpetentziak barneratzen lagunduko diegu, horrela, mundu beti aldakorraren erronkei erantzuteko gai izan daitezen.

Ikasleen garapen integrala nahi dugunez, garapen-arlo guztiak lantzen ditugu:

 • Arlo kognitibo eta intelektualaren garapena, munduan ematen duen informazioaren irakurketa esanguratsua egiteko.
 • Arlo afektibo eta sentimentalaren garapena, errealitate guztiak ikuspegi enpatiko batetik ulertzeko.
 • Arlo fisiko eta psikomotorraren garapena, gizartearen etengabeko eraikuntzaren mugimendurako.
 • Komunikazio eta hizkuntzaren arloaren garapena, objektu propioetatik unibertsaletara proiektatzeko.
 • Arlo sozial eta interpertsonalaren garapena, pobrezia, bidegabekeria eta bazterkeriaren aurka borrokatzeko.
 • Arlo transzendente edo zentzuzkoaren garapena, garapen pertsonaletik denon hobekuntza sozialera, errealitate partikularretik lan kolektibora transzenditzeko beharrezko zeregin moduan.
 • Barnekotasunaren eta espiritualtasunaren garapena, bizitzari zentzua hartzen eta munduan tokia aurkitzen laguntzeko, hazkuntza integrala nahiz harmonikoa errazten dituena.

Pastorala

Kristau Eskolak, aniztasun kultural, etniko eta erlijiosoak markatutako gizarte batean, laizismoa eta sekularismoa hazten ari den giroan, laikotasun hori bera aberasten du, Ebanjelioan oinarritutako Proiektu Hezitzaile-Pastoral bat eskainiz.

Proiektu hezitzaile-pastoralak tolerantzia, kulturen arteko elkarrizketa, kontzientzia moralaren prestakuntza eta ikastetxeen nortasunaren eta kultura garaikideen arteko elkarrizketa sustatzen ditu.

Ebanjelizazioa Kristau Eskolaren nortasunaren elementu bat da. Horregatik, sareko lana egin nahi dugu, bai eta ikastetxeen errealitate ebanjelizatzailea aztertu ere, ondoren prestakuntza ekintzak, praktika onen adibideak, materialak eta bestelakoak eskaintzeko.

Kristau Eskolako ikastetxeetan lanerako ditugun metodologiak

Ikaskuntza kooperatiboa

Ikaskuntza kooperatiboa da taldean lan egitea ikasleen eta irakasleen artean. Horrela, ezagutza modu bateratuak osatzen da.

Ikasgelan egindako ekintzak esperientzia sozialak eta akademikoak izan daitezen antolatzen dira. Ikasleek elkarlanean egiten dituzte lanak.

PBL

Arazoetan oinarritutako ikaskuntza irakasleak erabiltzen duen metodo bat da, baina ikaskuntzaren protagonista ikaslea bera da.

Metodologia horren bitartez, ikasleek arazo baten irtenbidea aurkitu beharko dute. Arazoa egoki konpontzeko, taldean lan egin beharko dute, edukien oinarrizko kontzeptuak bilatu, ulertu, barneratu eta aplikatzeko.

Adimen emozionala

Beste adimen bat gehiago moduan onartzen delarik, Adimen Emozionala hurbilpen orokor gisa planteatzen da, tartean egonik emozioak modu egokitzaileagoan ulertu, erregulatu eta esperimentatzeko behar diren trebetasunak.

Eskolako adinetik trebetasun emozional horiek garatzea faktore erabakigarria da ongizate pertsonaleko zein errendimendu akademikoko maila hobeak lortzeko.

Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza

Con esta metodología los alumnos elaboran un proceso de investigación extenso para poder dar respuesta a una pregunta compleja o a un cambio. El alumnado tiene autonomía y capacidad de decidir durante el desarrollo del proyecto.

De ese modo, el alumno avanzará y cooperará con los demás en un entorno autónomo y organizado. Además, los profesores ofrecerán ayuda y evaluación durante todo el proyecto.

El Aprendizaje-Servicio

Metodologia honekin, ikasleek ikerketa prozesu zabal bat lantzen dute, galdera konplexu bati edo aldaketa bati erantzun ahal izateko. Ikasleak erabakitzeko autonomia eta gaitasuna dauzka proiektuaren garapenean.

Horrenbestez, ikasleak besteekin aurrera egin eta lankidetzan arituko da, ingurune autonomo eta antolatu batean. Gainera, irakasleek laguntza eta ebaluazioa eskainiko dute proiektu osoan zehar.

Neurozientzia

Neurozientziak asko erakuts diezaguke pertsonok ikasi eta ezagutza berriak barneratzeko moduari buruz, eta horrek, jakina, aplikazio zuzena izan lezake ikasgelan.

Arlo horretan oraindik bide asko dagoen aurretik, neurozientziak dagoeneko hainbat elementu aurkitu ditu, zeinak funtsezkoak diren neuronen arteko konexio berriak sortzen eta, ondorioz, ikasten laguntzeko.

Design Thinking

Design Thinkingek sakonago pentsaraztea eragiten du, kontuan hartuta ideia prozesuaren urrats bakoitzean bihurtzen dela errealitate. Osatu beharreko etapak hauek dira: enpatia, definizioa, asmakuntza, prototipoak, lanketa eta proba.

Bere definizioan uztartu egiten dira arazoak sortzen diren testuinguruen ezagutza eta ulermena, irtenbide berritzaileak aurkezteko sormena eta irtenbide sortzaile horien arrazonamendua errealitatearen mugei aurre egiteko.

Estimulazio goiztiarra

Haur batek jaiotzean duen potentziala berealdikoa da. Lehen urteetan jasotzen dituen estimuluen kopuruaren menpe egongo da, hein batean, zirkuitu neuronalen hazkundea. Adimenaren Estimulazio Goiztiarraren helburua da haurrari aukerak eskaintzea bere ahalmen fisiko, intelektual eta sozial handia garatzeko.

Estimulazioa eskola porrota prebenitzeko oinarrizko faktorea da. Adimenaren estimulazio goiztiarreko programak arlo intelektuala, soziala eta fisikoa hartzen ditu.

Ikaskuntza paisaiak

Ikaskuntza paisaia batean curriculumeko elementu guztiak erlazionatuta daude eta testuinguru batean elkartzen dira, non prozesu kognitiboek bere zentzua aurkitzen duten curriculumeko elementuetan eta ikasketaren zerbitzura jartzen diren, pentsamenduaren eta adimenaren bitartez. Tresnak pertsonalizatzea ahalbidetzen digu eta, gainera, ikaslea bere ikasketaren protagonista bihurtzea.

Konfiantzaren pedagogia

Konfiantzaren pedagogiak garatzeko eta zoriontsu izateko behar duen guztiaz hornitutako gizaki moduan ikusten du pertsona. Hezitzailearen eta ingurunearen eginkizuna da konfiantza ematea, bere buruaz fio dadin eta modu ezin hobea garatu ahal izan dadin.