Lege oharra

IDENTIFIKAZIO DATUAK

Informazioaren gizartearen zerbitzuen eta merkataritza elektronikoaren inguruko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan xedatutakoaren arabera, erabiltzaileari jakinarazten zaio webgune honen titularra  http://www.kristaueskola.eus/ dela (Helbidea:Santesteban Musikaria 3-2, 20011 Donostia y CIFG20915690).

WEBGUNERA SARTZEKO BALDINTZAK

Erabiltzaileak, webgune onetara sartzeagatik bakarrik, edozein sarbide-modu erabilita ere, webgune honen erabilera arautuko duten baldintza hauek onartu eta baimendu egiten ditu. Titularrak baldintza hauek edozein momentutan aldatzeko eskubidea izango du eta, bisita bakoitzean, momentu horretan argitaratuta dagoen azkeneko baldintzen eguneraketa egongo da indarrean. Erabiltzaileak baldintza hauek guztiak onartzen ez baditu, ezingo du webgune honetara eta bertan ostatatutako eduki eta/edo zerbitzuetara sartu, ondorioz, webgunetik berehala atera beharko da. Halaber, baldintza hauek webgunearen titularrak bidal litzakeen komunikazio eta buletinei ere aplikatuko zaizkie eta, ondorioz, erabiltzaileak baldintza hauek onartu beharko ditu komunikazio eta buletin horietara sartu eta/edo horiek erabiltzeko.

XEDEA

http://www.kristaueskola.eus/ webgunearen bidez eskainiko dira titularraren jarduerarekin lotutako edukiak eta zerbitzuak.

WEBGUNEAREN ETA EDUKIEN ERABILERA BAIMENDUA

Erabiltzaileak, webgune honetara eta bertan ostatatutako zerbitzu eta edukietara sartu ahal izateko, adin nagusikoa izan beharko du eta horretarako gaitasun juridiko nahikoa eduki beharko du: erabiltzailea adingabekoa balitz, bere legezko ordezkariaren aurretiko baimena beharko du eta, halakorik ez balu, webgunetik atera beharko da berehala. Erabiltzaileak webguneko edukietara sartzeko baimena izango du, betiere legearen arabera erabiltzen baditu, baldintza hauen arabera eta, bereziki, indarrean dagoen legediak ezarritako jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak eta horiei dagokien baldintza hauetako atalean zehaztutako eskubideak errespetatuz. Berariaz debekatzen da eduki horiek iruzurrezko edo legez kanpoko helburuetarako erabiltzea, edo merkataritza-helburuetarako titularraren aurretiko, berariazko eta idatzizko baimena jaso ez bada. Kristau Eskolak eskubidea izango du, edozein momentutan eta aurretiko ohartarazpenik gabe, baldintza hauek betetzen ez dituzten erabiltzaileei webgunera edo bertan eskainitako edukietara sarrera galarazteko.

ERANTZUKIZUN SALBUESPENA

Kristau Eskolak ez du inolako bermerik ematen eskaintzen dituen eduki eta zerbitzuen zehaztasunari, edukiei, osotasunari, legezkotasunari, fidagarritasunari, eguneraketari, egiazkotasunari, doitasunari, funtzionamenduari edo erabilgarritasunari dagokionez eta horiekin lotutako edozein erantzukizun baztertzen du, bai eta horien erabilera okerrak sor litzakeen kalteen kasuan ere. Ondorioz, eskainitako edukiak informazio helburuetarako dira soilik eta ez dute ezer ere bermatzen. Gorago adierazitako aplikagarria izango da ere titularrarenak ez diren edo webgune honetan ostatatuak ez dauden esteka, eduki eta iritziei ere. Kasu horietan guztietan, erantzukizuna esteka, eduki edo iritzi horien autoreena edo webguneen titularrena izango da.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA.

Kristau Eskola enpresarenak izango dira webgune honetatik eratorritako jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubide guztiak eta Agentziaren berariazko baimena jaso beharko da idatziz eskubide horiek baliatu eta erabili ahal izateko. Erreserbatutako eskubide hauek webgune honen bidez argitaratutako eta hedatutako edukiei eta webguneko kodeari, diseinuari eta nabigazio-egiturari aplikatuko zaizkie.

PRIBATUTASUN POLITIKA

Erabiltzaileek emandako datuak gure erantzukizunpeko fitxategi informatizatuetan gordeko dira eta ondorengo arauen arabera tratatuko eta babestuko dira.

Lehena: webgune honetan jasotako datuak Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999 Lege Organikoan xedatutako helburuetarako, moduan eta muga eta eskubideekin erabiliko dira, Espainiako legediaren esparru barruan.

Bigarrena: Kristau Eskolak behar diren neurri teknikoak eta antolaketa neurriak hartu ditu datuen segurtasuna eta osotasuna bermatuta egon daitezen, eta baimenik gabe inork ez ditzan eraldatu, galdu, tratatu edo eskuratu.

Hirugarrena: Datu pertsonalak ematen dituzten erabiltzaileek datu horien tratamendu informatizatua edo ez informatizatua baimentzen dute, pertsonalizazioarekin, antolamenduarekin, estatistikekin eta enpresaren xede sozialarekin lotutako merkataritza-helburuetarako, eta berariazko baimena ematen diote Kristau Eskolari dute datuak atera, gorde eta datuekin marketing-azterketak egiteko bere eskaintzak profil jakin batera egokitze aldera. Kristau Eskolak beharrezkoak diren datuak emango dizkio dagokion hornitzaileari erabiltzaileak hornitzaile horren bidez emandako zerbitzu bat kontratatzean. Kristau Eskolak, erabiltzailearekin harremana bukatutakoan, datuak gorde ahalko ditu, legezko betebeharrak betetze aldera.

Laugarrena:Jasotako datuak jasotzerakoan edo eskatzerakoan adierazi zen helburua ez den beste baterako erabili gura badira, interesatuari baimena eskatu beharko zaio aldez aurretik.

Bosgarrena: El usuario da su consentimiento y autoriza a Kristau Eskola a aportar dichos datos a organismos oficiales que así lo exijan conforme a las leyes de cada uno de los países en los que operamos.

Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (aurrerantzean LOPD) xedatutakoa betez, Kristau Eskolak jakinarazten dizu inprimaki edo kontratu honen bidez jasotako datuak eta Datuen Babeserako Agentziaren Erregistroan erregistratuta dagoen fitxategi automatizatu batean sartuko direla.

Zuk berariaz baimentzen duzu datu horien tratamendua gure produktuen, zerbitzuen, eskaintzen edo promozio berezien inguruko informazioa bidaltzeko helburuetarako, edozein komunikabide erabilita. Halaber, komunikazio horiek burutzeko xedearekin, erabiltzaileei eskaintza pertsonalizatuak egitea ahalbidetzen duten erabiltzaile-profilak burutu ahalko ditugu. Jakinarazten dizugu, LOPDaren arabera, dohainik baliatu ahalko dituzula zure datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurkaratzeko eskubideak, gorago aipatutako helbidera idatziz.

BALIOZKOTASUNA

Abisu honen klausularen bat edo zatiren bat ez baliozkotzat joko balitz, horrek ez die abisu honen gainerako edukiei eragingo.

JURISDIKZIOA ETA FORU APLIKAGARRIA

Webgune honekin eta bertan eskainitako edukiekin lotutako edozein gatazka Espainiako legeen arabera ebatziko da. Alderdiek Donostia-San Sebastián hiriko auzitegi eta epaitegien eskumenaren pean geratzea onartzen dute eta berariaz uko egiten diote dagokien beste edozein foruri.