Hemeroteka

2022.05.10 – BERRIA – Euskarari argazkia, objektiboz aldatuta

Iñaki Iurrebaso soziologoaren doktore tesian euskararen ezagutza maila eta euskararen erabileraren neurketak https://kristaueskola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pastoraltza_kristaueskola_eus/ET-6NMGaOt9PnWRet5HMrTYBpwtG-o5nUNCLOSW4NJoqlA?e=E6pTYc