Hemeroteka

2022.01.19 – EL PAÍS – Los protocolos para prevenir el suicidio entran en la escuela

Autolesiozko jokabideez ohartarazteko eta ikasleen ideia suizidei aurre egiteko gidak onartu dira https://kristaueskola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pastoraltza_kristaueskola_eus/Ebke4cwZTphPnZqAi93bCLEBNiv9-zop-Q0NWWMY7bRi1A?e=OMJYwI