Hemeroteka

2021.06.13 – EL PAÍS – La crisis de los 13 o cuando ir a clase deja de gustar

Adituak diote Hezkuntzak ezarri nahi duen metodologia aldaketak institutura pasatzeak sortzen duen desengainua murriztuko duela https://kristaueskola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pastoraltza_kristaueskola_eus/EbKro1Fr1hFLukC7iKlyFlsB8AILZmpVBoBuEm0NxbHz6A?e=JKbFMI