Hemeroteka

2021.05.30 – LA VANGUARDIA – La generación Z cambia de futuro

Europako gazte asko pandemiatik etsitago eta ezezkorrago atera dira, baina, aldi berean, eraikitzaileagoak https://kristaueskola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pastoraltza_kristaueskola_eus/EUEKvm9sv69GpV2G2S-WgXwBXumYy_lNN1pSdZiA1kaUAQ?e=pon9Rn