Hemeroteka

2021.04.30 – EL CORREO – La FP Dual alcanza el 91% de inserción laboral a los tres meses

‘LHk, gizartean, gero eta erakargarritasuna gehiago dauka. Ate ezberdinak irekitzen ditu eta ez du bat ere ixten’ https://kristaueskola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pastoraltza_kristaueskola_eus/EXavxi14x_dIiCWW30YpgKoBinhsdkucA0XSHk71w_ejsw?e=3MMaAr