Hemeroteka

2021.04.27 – BERRIA – Hitzak irakurtzetik garuna irakurtzea

BCBL zentroak Dysthal proiektua. D ereduko haur eta nerabeen irakurketa estrategia eta mekanismo neurobiologikoak https://kristaueskola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pastoraltza_kristaueskola_eus/EUmmp0cV2WFOn224_iETkWABXwjwxlwYCsES3ZElz91hcA?e=CtjkTV