Hemeroteka

2021.01.29 – VIDA NUEVA – Los obispos organizan un foro inédito para repensar el nuevo currículo de Religión

Gotzainen Biltzarrak irakasleen ahotsa entzun nahi du LOMLOEk eskatzen duen plan berria Hezkuntz Ministeritzak bidali aurretik https://kristaueskola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pastoraltza_kristaueskola_eus/EdPjGwPhcBtKv4518EUnL00BzJ6bpWPF-bJXePlS25ycrw?e=D76bHk