Hemeroteka

2020.12.14 – RELIGIÓN DIGITAL – Proyecto HEST. Una nueva relación religión-sociedad

Gonzalo Villagrán Medina SJri elkarrizketa: “Islama Unibertsitatean. Laikotasun baikorra eta inklusiboa” https://kristaueskola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pastoraltza_kristaueskola_eus/Ec6g5zZFRlpLsTtCX-Ihdo0BpI27CsMn_qGAe2uP36KE3A?e=nkAtmy