Hemeroteka

2019.12.08 – EL DIARIO VASCO – Cuando el reto pasa por que el euskera ‘no sea solo una asignatura más’

Adituek bat datoz adieraziz irakurketa plan bat jarraitzea beharrezkoa dela euskararen maila ez galtzeko https://kristaueskola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pastoraltza_kristaueskola_eus/EQCfsRzn8OlKq3CofK3_D-8Bp1OfUPfigNAxQym6428__Q?e=3peIUf