Hemeroteka

2019.06.15 – LA VANGUARDIA – Selectividad. Los profesores cuestionan una prueba que condiciona el bachillerato

‘Azkenean, ikasleak azterketa batzutarako prestatzen dira eta ez konpetenteagoak izateko’https://kristaueskola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pastoraltza_kristaueskola_eus/EZUQLLGRBmtFt6gLXeL-sqQBaw3aUWiO_2Q7MxqArmiJ1w?e=idFevP