Hemeroteka

2019.06.14 – EL DIARIO VASCO – La atención temprana a menores se dispara y obliga a Gipuzkoa a destinar más recursos

Garapenean arazoak dituzten edota edukitzeko arriskua daukaten 0-6 urte bitarteko haurrei zuzenduriko programahttps://kristaueskola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pastoraltza_kristaueskola_eus/EV3toS-HxENIkwh0l3QaEdkB8WD7wLFeTRNtQyLkFz2i5A?e=gEAKoy