Hemeroteka

2019.06.12 – EL DIARIO VASCO – Proyectos digitales con premio

diariovasco.com sariak Gipuzkoako hainbat entitateko online komunikazioa saritzen dute; besteak beste, Kristau Eskolahttps://kristaueskola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pastoraltza_kristaueskola_eus/Ec2vXO_8IKdOjdwcdx97VpABbqJh208Z5Bgdyriak5xmeA?e=jDD8fU