Hemeroteka

2019.06.11 – EL DIARIO VASCO – Robots que ayudan a niños con autismo

Aparatu hauen erabilerak txikien komunikazioa bere familiarekin eta ingurukoekin hobetzen duhttps://kristaueskola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pastoraltza_kristaueskola_eus/EdY46D8PaptBlsp9pVu626kBmon4khetINfuNWj-AzXn6g?e=JDX5hn