Hemeroteka

2019.06.07 – IREKIA – Proyecto educativo de investigación internacional Forensic Science

Ertzaintzak hezkuntz proiektu honetan parte hartzen du. Bertan, Euskadiko 13 ikastetxek parte hartzen dute

https://kristaueskola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pastoraltza_kristaueskola_eus/EcoKzH2L199FjHEhYznxSOEBA4i223zodxh7bv9Nj6jnoQ?e=MUgeqf