Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2022-02-08 MUSIKA-IRAKASKUNTZAK EMATEN DITUZTEN IKASTEGI PRIBATUEI DIRULAGUNTZAK ebazpena

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 2koa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez musika-irakaskuntzak ematen dituzten ikastegi pribatuei 2021eko dirulaguntzak ematen baitzaizkie, Musika-ikastegi pribatuetarako eta musikako zentro baimendu profesionaletarako dirulaguntzen deialdia egiten duen Hezkuntzako sailburuaren 2021eko uztailaren 27ko Aginduari jarraituz.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/02/2200645e.pdf