Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2022-01-27 KIMIKAKO ETA INGURUMEN OSASUNEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIAREN CURRICULUMA hutsen zuzenketa

HUTS-ZUZENKETA, honako dekretu honena: “254/2021 Dekretua, abenduaren 21ekoa, zeinaren bidez ezartzen baita Kimikako eta Ingurumen Osasuneko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma”.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/01/2200428e.pdf