Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2022-01-19 HEZKOOP 2021 ebazpena

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 23koa, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baitira Hezkuntzako sailburuaren 2021eko azaroaren 3ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzak. Agindu horren bidez, kooperatiba edo fundazio diren itunpeko sareko ikastetxeetan inbertsioak finantzatzeko dirulaguntzetarako deialdia egiten da (Hezkoop-2021).https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/01/2200284e.pdf