Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2022-01-18 MAKINERIA ETA/EDO EKIPAMENDUA EROSTEKO EDO ERRENTAN HARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK ebazpena

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 27koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinen bidez esleitzen baitira Hezkuntzako sailburuaren 2021eko azaroaren 9ko Aginduan deitutako dirulaguntzak, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetan makineria eta/edo ekipamendua erosteko edo errentan hartzeko.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/01/2200265e.pdf