Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2021-11-18 IRAKASKUNTZA-KOOPERATIBENTZAKO LAGUNTZAK ebazpena

EBAZPENA, 2021ko abuztuaren 23koa, Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako zuzendariarena, unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako laguntzak emateko dena.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/11/2105883e.pdf