Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2021-11-05 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 2021-2022 aginduaren aldaketa

AGINDUA, 2021eko urriaren 26koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita 2021eko irailaren 7ko Agindua, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez itunpeko ikastetxeetan eta ikastetxe espezifikoetan egiteko diren eskolatze osagarriko programetarako dirulaguntzen deialdia egiten baita 2021-2022ko ikasturterako (2. ildo estrategikoaren esparruan: eskola inklusiboa eta aniztasunari erantzutea).https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/11/2105623e.pdf