Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2021-10-15 EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN PREBENTZIOA LANTZEKO JARDUKETA-PROIEKTUAK 2021-2022 eta 2022-2023 hutsen zuzenketa

HUTS-ZUZENKETA, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2021eko irailaren 7koa, Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako zuzendariarena, EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeak hautatzeko dena, hezkidetza, emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta detekzio goiztiarra modu globalean, sistematikoan eta integratuan lantzeko jarduketa-proiektuak egiteko 2021-2022 eta 2022-2023 ikasturteetan.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105260e.pdf