Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2021-10-07 ESKOLAKO AGENDA 2030 ebazpena

EBAZPENA, 2021eko irailaren 16koa, Natura Ondare eta Klima Aldaketako zuzendariarena, zeinaren bitartez ebazten baita Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei Eskolako Agenda 2030 programa garatzeko dirulaguntzak emateko deialdia.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105130e.pdf