Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2021-09-14 IKASLE IJITOENTZAKO HEZKUNTZA-JARDUERAK 2021-2022 deialdia

AGINDUA, 2021eko irailaren 1ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie Hezkuntza Sailarekin lankidetzen jardun nahi duten irabazi-asmorik gabeko erakundeei eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko 2021-2022 ikasturtean (L2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunerako arreta).https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104722e.pdf