Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2021-07-17 ESKOLA-GARRAIOA deialdia

AGINDUA, 2021eko uztailaren 28koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez desgaitasunari lotutako hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako eskola-garraioko banakako esleipenen deialdia egiten baita, ikasle horiek dagokien ikastetxe publikoan edo Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzek esleituta itundutako ikastetxe publiko edo pribatuan eskolatuta badaude eta sailaren eskola-garraioa erabili ezin badute.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/08/2104465e.pdf