Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2021-07-13 EAEko IKASLEEN JARDUERA FISIKOA SUSTATZERA ETA SEDENTARISMOA MURRIZTERA BIDERATUTAKO PARTAIDETZA-PROIEKTUAK 2020-2021 aginduaren aldaketa

AGINDUA, 2021eko ekainaren 29koa, Osasuneko sailburuarena, agindu hau aldatzen duena: 2020ko irailaren 22ko Agindua, zeinaren bidez arautzen baitira elkarteei eta kooperatibei zuzendutako laguntzak eta egiten baita laguntza horien deialdia, EAEko ikasleen jarduera fisikoa sustatzera eta sedentarismoa murriztera bideratutako partaidetza-proiektuak garatzeko 2020-2021 ikasturtean zehar.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103974e.pdf