Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2021-07-07 ELIKAGAIAK MERKATURATZEKO TEKNIKARIAREN TITULUARI DAGOKION CURRICULUMA hutsen zuzenketa

HUTS-ZUZENKETA, honako dekretuarena: 154/2021 Dekretua, ekainaren 22koa, zeinaren bidez ezartzen baita Elikagaiak Merkaturatzeko teknikariaren tituluari dagokion curriculuma.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103859e.pdf