Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2021-05-17 ENPLEGU LAGUNDUKO JARDUKETETARA BIDERATUTAKO LAGUNTZAK 2021 deialdia

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita enplegu lagunduko jarduketetara bideratutako laguntzen 2021eko deialdia, urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan aurreikusitakoari jarraituz. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasunen bat duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa arautzen dira.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102798e.pdf