Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2021-03-08 13/2021 DEKRETUA, martxoaren 6koa, Lehendakariarena

13/2021 DEKRETUA, martxoaren 6koa, Lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak 2021ean testu bakar batean lehen aldiz bateratu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren deklarazioaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101349e.pdf