Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2021-03-02 MUSIKA-IRAKASKUNTZAK EMATEN DITUZTEN IKASTEGI PRIBATUEI DIRULAGUNTZAK 2020 ebazpena

EBAZPENA, 2020ko abenduaren 30ekoa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez 2020ko dirulaguntzak ematen baitzaizkie musika-irakaskuntzak ematen dituzten ikastegi pribatuei, musika-irakaskuntzak ematen dituzten ikastegi pribatuetarako dirulaguntzen deialdia egiten duen Hezkuntzako sailburuaren 2020ko irailaren 29ko Aginduari jarraituz.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101219e.pdf