Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2020-12-23 IKASLE IJITOENTZAKO HEZKUNTZA-JARDUERAK 2020-2021 aginduaren aldaketa

AGINDUA, 2020ko abenduaren 1ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita 2020ko abuztuaren 25eko Agindua. Agindu horren bidez, deialdia egin zitzaien irabazi-asmorik gabeko erakundeei, Hezkuntza Sailarekiko lankidetzan aritu nahi izanez gero, ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak eskola-eremuan garatzeko, 2020-2021eko ikasturtean (L2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunarekiko arreta).https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/12/2005508e.pdf