Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2020-11-20 EGOERA EPIDEMIOLOGIKOAREN BILAKAERAREN ONDORIOZ HARTZEN DIREN PREBENTZIO-NEURRIAK 39/2020 dekretua 36/2020 dekretua bigarren aldiz aldatzen duena

39/2020 DEKRETUA, azaroaren 20koa, Lehendakariarena, zeinaren bidez bigarrenez honako dekretua hau aldatzen baita: 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, Lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma -egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapenari eusteko.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005014e.pdf