Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2020-09-25 BERRIKUNTZA- ETA EKINTZAILETZA-PROIEKTUAK 2020-2021 ebazpena

EBAZPENA, 2020ko irailaren 11koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinaren bidez ematen baitira Hezkuntzako sailburuaren 2020ko apirilaren 29ko Aginduaren bidez araututako dirulaguntzak. Agindu horren bidez dirulaguntzak iragarri ziren Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzat, 2020-2021eko ikasturtean Lanbide Heziketako V. Euskal Planean definitutako estrategiarekin lerrokatutako berrikuntza- eta ekintzailetza-proiektuak egiteko.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/09/2003868e.pdf