Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2020-09-11 IKASLE IJITOENTZAKO HEZKUNTZA-JARDUERAK 2020-2021 deialdia

AGINDUA, 2020ko abuztuaren 25ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi-asmorik gabeko erakundeei eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko 2020-2021 ikasturtean (IE2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren arreta).https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/09/2003600e.pdf