Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2020-09-09 SARE_HEZKUNTZA GELAN 2020-2021 eta 2021-2022 ebazpena

EBAZPENA, 2020ko abuztuaren 11koa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez ebazten baita itunpeko sareko ikastetxeei eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- eta erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei eginiko deialdia, baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntza-proiektuak gara ditzaten 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturtetan.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/09/2003550e.pdf