Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2020-06-03 HEZKUNTZA ITUNEN DEIALDIAREN ALDAKETA

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez agindu hau aldatzen baita: 2016-2017 eta 2021-2022 ikasturteetarako hezkuntza-itunak berritzeko eta berriak izenpetzeko eta 2016-2017 ikasturtean itundu beharreko taldeak zehazteko deialdia egin zuen agindua. Horrez gain, agindu honen bidez, eskabideak aurkezteko beste epe bat irekitzen da 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturteetarako plangintza aldatzeko eta 2020-2021 ikasturtea ituntzeko.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/06/2002152e.pdf