Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2019-11-06 SARE_HEZKUNTZA GELAN 2019-2020 eta 2020-2021 ebazpena

EBAZPENA, 2019ko uztailaren 29koa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez ebazten baita itunpeko sareko ikastetxeei eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- eta erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei eginiko deialdia, baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntza proiektuak gara ditzaten 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetan (IE4. Ikasmaterialak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak).https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/11/1905099e.pdf