Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2019-06-28 LANBIDE HEZIKETAKO HEZIKETA-ZIKLOETAKO IKASTETXEEI EKIPAMENDUA EROSTEKO LAGUNTZAK ebazpena

EBAZPENA, 2019ko ekainaren 14koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinaren bidez esleitzen baitira Hezkuntzako sailburuaren 2018ko abenduaren 26ko Aginduan araututako diru-laguntzak, 2018-2019 ikasturteari dagozkionak, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten ikastetxe pribatuen ekipamendua erosteko edo errentan hartzeko.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/06/1903208e.pdf