Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2019-05-23 MUSIKA-IRAKASKUNTZAK EMATEN DITUZTEN IKASTEGI PRIBATUEI DIRULAGUNTZAK 2018 ebazpena

EBAZPENA 2019ko apirilaren 11koa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez musika-irakaskuntzak ematen dituzten ikastegi pribatuei 2018ko dirulaguntzak ematen baitzaizkie, musika-irakaskuntzak ematen dituzten ikastegi pribatuetarako dirulaguntzen deialdia egiten duen Hezkuntzako sailburuaren 2018ko azaroaren 27ko Aginduari jarraituz.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/05/1902458e.pdf