Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2019-05-06 KONTRATATZEKO KONPROMISOA DAKARTEN PRESTAKUNTZA-EKINTZAK 2018 ebazpena

EBAZPENA, 2019ko apirilaren 16koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita langile langabeei zuzenduta dauden eta kontratatzeko konpromisoa dakarten prestakuntza-ekintzetarako 2018ko dirulaguntzen erakunde onuradunen zerrenda, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/05/1902097e.pdf