Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2019-01-18 TEKNIKARIAREN EDO GOI-MAILAKO TEKNIKARIAREN TITULOAK LORTZEKO PROBA LIBREAK 2018-2019

EBAZPENA, 2019ko urtarrilaren 8koa, Plangintza eta Antolaketako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoan teknikariaren edo goi-mailako teknikariaren tituluak lortzeko 2018-2019 ikasturteko proba libreetarako deialdia egiten duena.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/01/1900272e.pdf