Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2021-09-06 MAIATZAREN 11ko AGINDUAREN BIDEZ ARAUTUTAKO DIRULAGUNTZAK ebazpena

EBAZPENA, 2021eko abuztuaren 27koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinaren bidez ematen baitira Hezkuntzako sailburuaren 2021eko maiatzaren 11ko Aginduaren bidez araututako dirulaguntzak -horren bitartez iragartzen dira 2021-2022 ikasturtean Lanbide Heziketako V. Euskal Planaren barruan eremu estrategikoetako jarduera-ildoak, Euskal Hezkuntza Sistemako Digitalizazio Jasangarrirako eta Sistema Adimendunetarako Plan Integrala, eta Euskal Lanbide Heziketako Trantsizio Berderako, Pertsonen Gaikuntzarako eta ETE-en Lehiakortasun Jasangarriari laguntzeko Plan Integrala garatzeko dirulaguntzak, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei zuzenduta.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104656e.pdf