“DN-CAS”: Iparrorratz berria orientatzeko

Proiektua DN-CAS praktikan jartzean datza, hau da, bateria neuropsikologiko bat, eta, horri esker, hipotesi diagnostikoak egin ditzakegu, aplikatzen den uneko prozesu kognitiboei zein emozionalei dagokienez. 

PASS teorian (Das-Naglieri 2005) oinarritzen da; teoria horren arabera, ikaskuntzetan lau prozesu kognitibok esku hartzen dute: plangintza, arreta, aldiberekoa eta sekuentziala, betiere prozesu emozionalen baldintzapean. 

Emaitzen adierazleak

  1. Gure ikasleek errendimendu txikia dutenean edo ikasteko zailtasunak dituztenean, azalpen neurologikoa edo emozionala edo biak eman ditzakegu. 
  2. Ikasleek jarrera hobea dute ikasgelako eguneroko zereginen aurrean.
  3. Ikasleak hobetu jabetzen dira eta hobeto kudeatzen dute sentitzen dutena. 
  4. Familiekiko lotura emozionala estutu egiten da (elkarrizketen bitartez ebaluatzen da).
  5. Irakasleek beren emozioak kudeatzen dituzte ikasgelan lantzen ez dituzten egoeren aurrean, eta ikasleei laguntzen diete, amigdalak bultzatuta, egoera horietaz jabetzen.
PROIEKTUAREN ARDURADUNA
Izena eta abizenak
Miren Josune Letamendi (Mariola)
Posizioa
Aholkularia
Emaila
VISITAR FICHA DEL CENTRO
Vitoria / Gasteiz
Inmaculada Concepción Ikastetxea
Itundun ikastetxea

Hezkuntza maila

  • Haur hezkuntza
  • Lehen hezkuntza
  • DBH

Hizkuntza eredua

  • B eredua
VISITAR FICHA DEL CENTRO