Hemeroteca

2019.10.28 – EL PAÍS – Antídotos escolares contra la mala educación (física)

Hainbat ikerketak diote ikasleak, ikagai honekin loturiko asteko hiru sesiotan oso gutxi mugitzen direla https://kristaueskola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pastoraltza_kristaueskola_eus/EWZzfDChxItOmPwKhm0grmwB5ReeFVV2um9EA-weqQerWw?e=kp5PhR