Nor gara, Kristau Eskola

Kristau Eskola 8.000 hezitzailek baino gehiagok osatzen dugu, 90.000 familiarentzat, 130 ikastetxe baino gehiagotan, Araba, Gipuzkoa eta Bizkai osoan zehar. Baino gure balio nagusia gure ikasgeletatik igarotzen diren neska-mutilak dira.

Jarri zaitez harremanetan gurekin

131Ikastetxeak

8000Hezitzaileak

90000Familiak

Euskadiko kristau ikastetxeen sarea biltzen duen elkartea gara, eta erreferentziazko hezkuntza proiektu bat eskaintzen dugu kalitateari eta berrikuntzari dagokionez.

Haur bati begiratzea, mihise zuri bat ikustea delako. Dena dago egiteko. Aurkitzeko, jakiteko. Beraz, galdera handi hau egiteko eguna iristen denean: Zer ikastetxe aukeratu nire umearentzat?, inoiz baino kontzientzia handiagoa hartzen dugu horrek dakarren erantzukizun handiaz. Kristau Eskolan egiteko modu berriak proposatzen ditugu, oinarri sendoekin, pertsonak eta komunitatea eratzeko.

Jakin-mina, sormena, autonomia, hainbat hizkuntza, zintzotasuna, esfortzuaren kultura eta trebetasun sozialak izango dituzten pertsonak, baina baita ere komunitate elkartu, solidario, askotariko eta enpatikoagoak osatzen laguntzeko gai izango diren pertsonak.

Zimenduak bermatu. Ezagutza eraiki.

Bitxia da, baina ezagutzarekin batera gu definitzen gaituen beste hitz bat dago: zimendua. Derrigorrezko prestakuntzatik askoz haratago doazen zimenduez ari gara. Ikasle bakoitzari hazteko bidean lagundu nahian.

Banakako balioak zein balio kolektiboa uztartzen dituen hezkuntza batez ari gara, arlo akademikotik humanora, pertsonaletik sozialera, balioarekin eta balioekin. Finean, gure gizartea herritar heziekin hobetzen lagundu nahi duen eredu bat. Maila guztietan hezita.

Hezkuntza proiektua

Gure gizartean elkarrekin dabiltza hainbat esanahi dira pertsonen hazkunde integralerako hezkuntza prozesuei buruz, oinarrizko konpetentzien ikaskuntzari eta jarduerari buruz, eta Kristau Eskolako erreferentzia eta ezaugarri komunak partekatzen ditugu gure hezkuntza proiektuaren barruan.

Gure proposamena Kristau Humanismoan errotuta dago, izan ere:

 • Pertsona bakoitzaren berezko duintasuna defendatzen du.
 • Bizitzeko balio eta jarrera zehatz batzuen esperientziak eskaintzen ditu.
 • Transzendentziara irekitako bizitzaren eta ekintzaren zentzua barneratzen laguntzen du.
 • Kontzientzia indibidual eta kolektiboaren garapena sustatzen du.

Kristau Eskola osatzen duten ikastetxeen hezkuntza komunitateak konprometituta daude erantzun originalak eta pertsonalizatuak eskaintzeko ikasketen erronkari, dibertsitatearen eta laguntasun sistematikoaren erronkei, eta ikasleen garapen konpetentzialik handiena bilatzen dute, elkarbizitza, ikaskuntza eta balioen inguruko esperientziak lantzen dituen giro batean. Xede horrekin:

 • Ikastetxearen antolamendu eta kudeaketa arduradunen lidergo profesionala, hezitzailea eta pastorala sustatzen dugu.
 • Irakaskuntza/ikaskuntza prozesuak bultzatzen ditugu.
 • Kalitatezko kudeaketa sistemak aplikatzen ditugu, gure eskaintza hezitzailea berritzeko eta etengabe hobetzeko irekiak.
 • Etengabeko prestakuntza bultzatzen dugu, eraldaketaren eta hezkuntzaren hobekuntzaren eragileak diren heinean.

Eredu pedagogikoa

Kristau Eskolaren eredu pedagogikoa proposamen gero eta pertsonalizatuagoa da.

kasle bakoitzaren adimenak eta ahalmenak pizten dituen eredua da, inplikazioa eta esfortzua bultzatuz eta irakaskuntza ikasle bakoitzaren erritmora eta ikasteko estilora egokituz, ikerketa eta galdera garatzen dituen metodologia batetik, eta ikaslearen beharretara egokitzeaz gain bere interesetara ere egokituta.

Bizitza osoan ikasten jarraitzeko behar dituzten konpetentziak barneratzen lagunduko diegu, horrela, mundu beti aldakorraren erronkei erantzuteko gai izan daitezen.

Ikasleen garapen integrala nahi dugunez, garapen arlo guztiak lantzen ditugu:

 • Arlo kognitibo eta intelektualaren garapena, munduan ematen duen informazioaren irakurketa esanguratsua egiteko.
 • Arlo afektibo eta sentimentalaren garapena, errealitate guztiak ikuspegi enpatiko batetik ulertzeko.
 • Arlo fisiko eta psikomotorraren garapena, gizartearen etengabeko eraikuntzaren mugimendurako.
 • Komunikazio eta hizkuntzaren arloaren garapena, objektu propioetatik unibertsaletara proiektatzeko.
 • Arlo sozial eta interpertsonalaren garapena, pobrezia, bidegabekeria eta bazterkeriaren aurka borrokatzeko.
 • Arlo transzendente edo zentzuzkoaren garapena, garapen pertsonaletik denon hobekuntza sozialera, errealitate partikularretik lan kolektibora transzenditzeko beharrezko zeregin moduan.

Pastorala

KristauEskolak, pluralismo kultural, etniko eta erlijiosoak markatutako gizarte batean, laizismoa eta sekularismoa hazten ari den giroan, laikotasun hori bera aberasten du, Ebanjelioan oinarritutako Proiektu Hezitzaile-Pastoral bat eskainiz.

Proiektu hezitzaile-pastoralak tolerantzia, kulturen arteko elkarrizketa, kontzientzia moralaren prestakuntza eta ikastetxeen nortasunaren eta kultura garaikideen arteko elkarrizketa bultzatuz.

Ebanjelizazioa Kristau Eskolaren nortasunaren elementu bat da. Horregatik, sareko lana egin nahi dugu, ikastetxeen errealitate ebanjelizatzailearen azterketa, ondoren prestakuntza ekintzak eskaintzeko, praktika onen aribideak, materialak… hori dena ikastetxeei beraiengandik espero den ekintza ebanjelizatzailea garatzen laguntzeko.

Kristau Eskolako ikastetxeetan lanerako ditugun metodologiak

Ikaskuntza kooperatiboa

Ikaskuntza kooperatiboa da taldean lan egitea ikasleen eta irakasleen artean. Horrela, ezagutza modu bateratuak osatzen da.

Ikasgelan egindako ekintzak esperientzia sozialak eta akademikoak izan daitezen antolatzen dira. Ikasleek elkarlanean egiten dituzte lanak.

PBL

Arazoetan oinarritutako ikaskuntza irakasleak erabiltzen duen metodo bat da, baina ikaskuntzaren protagonista ikaslea bera da.

Metodologia horren bitartez, ikasleek arazo baten irtenbidea aurkitu beharko dute. Arazoa egoki konpontzeko, taldean lan egin beharko dute, edukien oinarrizko kontzeptuak bilatu, ulertu, barneratu eta aplikatzeko.

Adimen emozionala

Beste adimen bat gehiago moduan onartzen delarik, Adimen Emozionala hurbilpen orokor gisa planteatzen da, tartean egonik emozioak modu egokitzaileagoan ulertu, erregulatu eta esperimentatzeko behar diren trebetasunak.

Eskolako adinetik trebetasun emozional horiek garatzea faktore erabakigarria da ongizate pertsonaleko zein errendimendu akademikoko maila hobeak lortzeko.

Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza

Con esta metodología los alumnos elaboran un proceso de investigación extenso para poder dar respuesta a una pregunta compleja o a un cambio. El alumnado tiene autonomía y capacidad de decidir durante el desarrollo del proyecto.

De ese modo, el alumno avanzará y cooperará con los demás en un entorno autónomo y organizado. Además, los profesores ofrecerán ayuda y evaluación durante todo el proyecto.

El Aprendizaje-Servicio

Metodologia honekin, ikasleek ikerketa prozesu zabal bat lantzen dute, galdera konplexu bati edo aldaketa bati erantzun ahal izateko. Ikasleak erabakitzeko autonomia eta gaitasuna dauzka proiektuaren garapenean.

Horrenbestez, ikasleak besteekin aurrera egin eta lankidetzan arituko da, ingurune autonomo eta antolatu batean. Gainera, irakasleek laguntza eta ebaluazioa eskainiko dute proiektu osoan zehar.

Neurozientzia

Neurozientziak asko erakuts diezaguke pertsonok ikasi eta ezagutza berriak barneratzeko moduari buruz, eta horrek, jakina, aplikazio zuzena izan lezake ikasgelan.

Arlo horretan oraindik bide asko dagoen aurretik, neurozientziak dagoeneko hainbat elementu aurkitu ditu, zeinak funtsezkoak diren neuronen arteko konexio berriak sortzen eta, ondorioz, ikasten laguntzeko.

Design Thinking

Design Thinkingek sakonago pentsaraztea eragiten du, kontuan hartuta ideia prozesuaren urrats bakoitzean bihurtzen dela errealitate. Osatu beharreko etapak hauek dira: enpatia, definizioa, asmakuntza, prototipoak, lanketa eta proba.

Bere definizioan uztartu egiten dira arazoak sortzen diren testuinguruen ezagutza eta ulermena, irtenbide berritzaileak aurkezteko sormena eta irtenbide sortzaile horien arrazonamendua errealitatearen mugei aurre egiteko.

Estimulazio goiztiarra

Haur batek jaiotzean duen potentziala berealdikoa da. Lehen urteetan jasotzen dituen estimuluen kopuruaren menpe egongo da, hein batean, zirkuitu neuronalen hazkundea. Adimenaren Estimulazio Goiztiarraren helburua da haurrari aukerak eskaintzea bere ahalmen fisiko, intelektual eta sozial handia garatzeko.

Estimulazioa eskola porrota prebenitzeko oinarrizko faktorea da. Adimenaren estimulazio goiztiarreko programak arlo intelektuala, soziala eta fisikoa hartzen ditu.

Ikaskuntza paisaiak

Ikaskuntza paisaia batean curriculumeko elementu guztiak erlazionatuta daude eta testuinguru batean elkartzen dira, non prozesu kognitiboek bere zentzua aurkitzen duten curriculumeko elementuetan eta ikasketaren zerbitzura jartzen diren, pentsamenduaren eta adimenaren bitartez. Tresnak pertsonalizatzea ahalbidetzen digu eta, gainera, ikaslea bere ikasketaren protagonista bihurtzea.

Konfiantzaren pedagogia

Konfiantzaren pedagogiak garatzeko eta zoriontsu izateko behar duen guztiaz hornitutako gizaki moduan ikusten du pertsona. Hezitzailearen eta ingurunearen eginkizuna da konfiantza ematea, bere buruaz fio dadin eta modu ezin hobea garatu ahal izan dadin.

Gure laguntzaileei esker