Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAA 2018-12-03 LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLEAK ZIENTZIAREN ETA TEKNOLOGIAREN ARLOETAN EGUNEAN JARTZEKO DIRU-LAGUNTZEN EBAZPENA 2018

EBAZPENA, 2018ko azaroaren 15ekoa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, 2018ko ekitaldian enpresekin lankidetzan jardunez, ikastetxe itunduetako Lanbide Heziketako irakasleak zientziaren eta teknologiaren arloetan egunean jartzeko diru-laguntzak emateko dena.https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1805943e.pdf